Gwirfoddoli

Mae ein gwirfoddolwyr yn cyfrannu tuag at well ansawdd bywyd cymdeithasol defnyddwyr ein gwasanaeth, ac yn gwneud gwahaniaeth pendant trwy roi ychydig o'u hamser pob wythnos i'n helpu i weinyddu ein gwasanaeth galw heibio, gweithgareddau cymdeithasol, gweithgareddau codi arian ac ati.

Gwyddwn bod gwirfoddoli yn newid bywydau pobl mewn sawl ffordd - mae'r bobl sydd yn gwirfoddoli eu hamser yn elwa yn ogystal a'r bobl sydd yn derbyn ein gwasanaeth. Trwy roi ychydig o'ch amser pob wythnos, gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywyd rhywun arall.

 

Gwneud Beth?

 • Gweithio yn rhan o dîm sydd yn cynnig cefnogaeth a chyfeillgarwch i bobl eraill.
 • Gweinyddu ein gwasanaeth galw heibio dydd neu gyda'r nos ar rota misol - sesiynau 2-3 awr ar y tro.
 • Cadw cwmni i bobl tra'n cymeryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasu a hamdden o fewn eu cymuned.
 • Helpu i drefnu a chynnal gweithgareddau codi arian.

Ydych chi eisiau:

 • Cyfle i ddysgu sgiliau newydd a datblygu diddordebau newydd?
 • Cyfarfod pobl a gwneud ffrindiau newydd?
 • Cael blasu gwaith cefnogaeth cyn penderfyny newid gyrfa neu geisio am swydd yn y maes gofal?
 • Mwynhau cwmni pobl o bob oedran a chefndir?
 • Gweithio yn rhan o dîm sydd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i'r gymuned?

Oes ganddoch chi:

 • Hyd at dair awr yr wythnos i'w sbario?
 • Diddordeb mewn materion iechyd meddwl?
 • Agwedd aeddfed?
 • Synnwyr digrifwch a synnwyr cyffredin?

Mi wnewn ni:

 • Ddarparu hyfforddiant i chi er mwyn codi eich ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl
 • Roi cefnogaeth a goruchwyliaeth.
 • Dalu eich costau teithio a threuliau.
drws