Canolfan Felin Fach Cyf

Mae Canolfan Felin Fach yn ganolfan adnoddau i fudiadau a grwpiau gwirfoddol a stadudol sy'n gweithio yn Nwyfor.
Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth uniongyrchol i unigolion, sef cefnogaeth, gwybodaeth a chyfleoedd i gymdeithasu drwy ein gwasanaeth galw heibio dyddiol.

 CFF

Drws Agored

door

Mae ganddom wasanaeth drws agored (nid oes angen gwneud trefniant ymlaen llaw) a gallwch alw i mewn unrhyw dro o fewn ein amser agor (gweler y dudalen galw heibio). 

Mae'r llinell ffôn ar agor o 9.00 y bore hyd at 4.00 y pnawn os y byddai'n fwy cyfleus ichi ffonio am wybodaeth neu glust i wrando. 

Mae ein gwasanaeth yn gwbl gyfrinachol, a ni fyddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth am berson sydd yn ymddiried ynddom gydag unrhyw berson arall o fewn na thu allan i'r Ganolfan os na chawn ganiatâd y person dan sylw.


 

logo

 

Follow us on Facebook

Canolfan Felin Fach logo