Y Galw Heibio

Cegin y galw heibio Mae'r Ganolfan yn darparu gwasanaeth galw heibio dyddiol ar gyfer unrhyw un sadd angen cwmpeini, cefnogaeth neu wybodaeth.  Mae croeso i bawb alw i mewn heb wneud trefniant ymlaen llaw, a gallwn addo croeso cynnes, paned a sgwrs.

Mae gweithgareddau'r Ganolfan yn cael eu hwyluso a'u cefnogi gan wirfoddolwyr sydd wedi cael eu hyfforddi.  Mae yma nifer o gyfleoedd mewn gwaith gwirfoddol.  

Gweithgareddau

Gweler ein rhaglen misol o weithgareddau.

Clwb Cinio

clwb cinio 
Cynhelir y Clwb cinio bob Dydd Mawrth. Mae defnyddwyr y galw heibio, sydd wedi mynychu cwrs hylendid bwyd, yn paratoi pryd o fwyd gyda chymorth un o'n gwirfoddolwyr.

 

 

 

 

Clwb Celf

Mae'r Clwb Celf yma bob dydd Mercher. Mae deunydd peintio ar gael yma'n y Ganolfan ynghyd a chameras digidol.
 

clwb cameras 

Clwb Hamddena

Cynhelir cyfarfod o'r Clwb Hamddena un waith y mis i drafod a threfnu gweithgareddau am y mis i ddod. Mae croeso cynnes i bawb yn y cyfarfod ac i gymryd rhan yn y gweithgareddau. Aelodaeth am ddim.
 

Golf

Cyrsiau

cymorth cyntaf

first aid

Cwrs Cymorth Cyntaf i staff a defnyddwyr sy'n cael ei gynnal yn flynyddol  

  
 

Gweithgareddau Eraill

Pwl, Dartiau, Scrabble, Dominoes.
 


 

drop-in sitting room

Oriau Agor y Galw Heibio

Dydd Llun 10.00am to 4.00pm

Dydd Mawrth 10.00am to 5.00pm

Dydd Mercher 12.00pm to 5.00pm

Dydd Iau 10.00am to 5.00pm

Dydd Gwener 10.00am to 4.00pm